Farex

Paczkomaty InPost

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu rtvwieczorek.pl.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RTV Wojciech Wieczorek z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Teatralna 6c zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Wojciech Wieczorek, e-mail: rtvww@wp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych i marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

    8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez RTV Wieczorek Wojciech.Prosimy o zaznaczenie poniższych zgód:


1. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od RTV Wieczorek Wojciech, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) przy użyciu podanych przeze mnie danych kontaktowych.

brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody


2. Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji obsługowych.


Od wyrażenia zgody na poniższe nie uzależnia się (np. zawarcia umowy czy też wykonania czynności dotyczących umowy )
Wnioskuję o przesyłanie przez RTV Wieczorek Wojciech korespondencji związanej z wykonywaniem wszystkich czynności statutowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość ( telefon, e-mail) na podane przeze mnie dane kontaktowe, a odpowiedzi na złożone reklamacje na wskazany w danych adres e-mail. Zobowiązuję się do aktualizacji danych.

brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody


3. Zgoda na udostępnienie danych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych.


Zgadzam się, aby moje dane osobowe przekazane RTV Wieczorek Wojciech, mogły być wykorzystane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym prezentacji ofert, przesyłania newslettera, otrzymywania ofert spersonalizowanych.

od wyrażenia zgody na poniższe nie uzależnia się (np. zawarcia umowy czy też wykonania czynności dotyczących umowy)

Sklep internetowy Shoper.pl